Όλες οι κατηγορίες

-ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

-ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

Τα χάρτινα ποτήρια μια χρήσης χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίές

- Αυτά που είναι μόνο για ζεστό ρόφημα (μονού τοιχώματος-SW)), Η εξωτερική τους υφή είναι ματ (συνήθως). Τα συγκεκριμένα δεν έχουν προδιαγραφές για κρύα ροφήματα λόγο της υγροποιήσης που παρουσιάζετε η οποία ειναι δυνατόν ανα απορροφηθεί με αποτέλεσμα να μαλακώσει ως και να αποδομηθεί το ποτήρι.

- Αυτά που είναι μόνο για κρύα ροφήματα( μονού τοιχώματος-SW). Η εξωτερική τους υφή ειναι γυαλιστερή. Σε αυτά οι κόλλες που εχουν χρησιμοποιηθεί δεν αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες με κίνδυνο να αποκοληθεί ο πάτος τους ηή να ανοίξει η ραφή τους.

-Αυτά που είναι και για ζεστά και για κρύα (διπλού τοιχώματος-DW). Αυτή η κατηγορία τίνει να γίνει η πιο διαδεδομένη μιας και ότι εκτός κάνει για όλα τα ροφήματα(ζεστά-κρύα) παρέχουν εξαιρετική μόνωση με αποτέλεσμα στα ζεστά να μην ταλαιπωρούν τους πελάτες μας ενώ στα κρύα διατηρουν τον πάγο για περισσότερο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να αφήνουν αναλίωτη την γεύση του προϊόντος μας.

Επιλέγοντας ΔΙΠΛΟΤΟΙΧΑ ΠΟΤΗΡΙΑ μειώνουμε τους κωδικούς,προσφέρουμε ποιοτικότερο προϊόν, ανεβάζουμε την εικόνα της επιχείρησης , δεν λερώνουμε τα γραφεία των πελατών μας με υγρασίες, διταηρούμε το ρόφημα στην θερμοκρασία που πρέπει για πλύ περισσότερο χρόνο έχουμε όλε τις επιλογές για τα καπάκια.